معافیت مالیاتی آموزشگاه های موسیقی

b_150_150_16777215_00_images_tanbornavazi123.jpgپیگیری معافیت آموزشگاه های موسیقی از مالیات پس از یکسال به نتیجه رسید.

به گزارش "همدان نیوز"، با توجه به درخواست تعدادی از مدیران آموزشگاه های موسیقی در سال گذشته، پیگیری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور هنری، دفتر موسیقی و دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری، سازمان امور مالیاتی کشور، آموزش موسیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از مصادیق معافیت از مالیات بر اساس قانون اعلام و به ادارات امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد.

در اجرای مقررات بند "ل" ماده ١٣٩ مالیات های مستقیم مصوب ٢٧/١١/٨٠ دستورالعمل اجرایی ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٣٢ ماده یادشده به انضمام جدول مصادیق فعالیتهای معاف موضوع بند "ل" ماده ١٣٩ یادشده که آموزش موسیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آن جمله است؛ به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ شد و در حال اجراست.