Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی خبر اقتصادی باز هم همدان در صدر تورم ماهیانه کشور

باز هم همدان در صدر تورم ماهیانه کشور

b_150_150_16777215_00_images_tavarom852.jpg

بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور در اسفند ۹۸ مربوط به استان‌هاي خراسان رضوي و همدان با ٢,٧ درصد افزايش وكمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به كهگيلويه و بويراحمد با ٠.٥ درصد افزايش است.

به گزارش "همدان‌نیوز"، مركز آمار ايران شاخص قيمت مصرف كننده اسفند ماه را به تفكيك استان اعلام كرده كه براساس آن شاخص كل براي خانوارهاي كشور به ۲۰۰.۵ رسيده كه نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

در اسفند ماه ١٣٩٨ عدد شاخص كل براي خانوارهاي كشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٠٠, ٥ رسيد كه نسبت به ماه قبل ١.٥ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان‌هاي خراسان رضوي و همدان با ٢.٧ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ٠.٥ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي كشور ٢٢.٠ درصد مي‌باشد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٢٩.٨ درصد) و كمترين آن مربوط به استان كردستان (١٥.١ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه ١٣٩٨ براي خانوارهاي كشور به عدد ٣٤.٨ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايلام (٤٢.٠ درصد) و كمترين آن مربوط به استان فارس (٣٠.٧ درصد) است.

در اسفند ماه ١٣٩٨ عدد شاخص كل براي خانوارهاي شهري (١٠٠=١٣٩٥) به ١٩٩, ٥ رسيد كه نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان گلستان با ٢.٦ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌هاي مازندران، چهارمحال و بختياري و بوشهر با ٠.٧ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي شهري كشور ٢٢.٢ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان هرمزگان (٢٩.٠ درصد) و كمترين آن مربوط به استان كردستان (١٥.٥ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه ١٣٩٨ براي خانوارهاي شهري به عدد ٣٤.٤ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايلام (٤١.٢ درصد) و كمترين آن مربوط به استان فارس (٢٩.١ درصد) است.

در اسفند ماه ١٣٩٨ عدد شاخص كل براي خانوارهاي روستايي (١٠٠=١٣٩٥) عدد ٢٠٦, ٢ را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزايش داشته است. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان همدان با ٤.٤ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ٠.١ درصد كاهش مي‌باشد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي روستايي ٢١.١ درصد مي‌باشد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٥ درصد) و كمترين آن مربوط به استان كردستان (١٣.٥ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه ١٣٩٨ براي خانوارهاي روستايي به عدد ٣٧.٣ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايلام (٤٥.٥ درصد) و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي (٣٢.٨ درصد) است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن