رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان تأکید کرد:
نقش مؤثر مدیران مناطق در حمایت از شورای اجتماعی محلات

b_150_150_16777215_00_images_rezayi123.jpgجلسه این هفته کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با حضور اعضای کمیسیون، شهردار، معاونین و مدیران مناطق شهرداری پیرامون آشنایی و همکاری در اجرای طرح شورای اجتماعی محلات برگزار شد.

به گزارش "همدان نیوز" و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، در این جلسه رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از راه اندازی شورای اجتماعی محلات در همدان خبر داد و گفت: لازمه فراهم نمودن بستر راه اندازی این شورای اجتماعی اصلاح ساختار معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری است.

علی رضایی با توجه به رشد و گسترش روزافزون مسایل اجتماعی رویکرد مدیریت شهری از رویکرد کالبدی به فرهنگی اجتماعی تغییر می یابد که این امر با ایجاد مدیریت فرهنگی اجتماعی در مناطق شهرداری محقق می شود.

رضایی با بیان اینکه با راه اندازی شورای اجتماعی محلات نقش مناطق پر رنگ تر می شود، اضافه کرد: مناطق باید در این راستا با محیط اجتماعی و فرهنگی خود ارتباط بیشتری برقرار کرده و این امر در آگاهی شهروندان از فعالیت شهرداری و برجسته شدن نقش مناطق در خدمت رسانی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی ادامه داد:طرح شورای اجتماعی محلات بدون دخالت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری در مناطق تدوین و اجرا می شود و معاونت تنها نقش سیاست گذاری را خواهد داشت.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان انتقال مدیریت فرهنگی و اجتماعی از معاونت به مناطق را از گامهای اساسی و مهم در اجرای طرح  برشمرد و اظهار کرد: مدیران مناطق نقش مهم و بسزایی در حمایت از شورای اجتماعی محلات دارند به همین منظور باید به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.

علی رضایی با اشاره به اینکه برای تدوین و اجرای شورای اجتماعی محلات از تجربیات شهر مشهد استفاده شده است، افزود: نخستین گام در اجرای این شورا داشتن اراده قوی در  پیاده سازی سیاست های شورای اجتماعی محلات است که با جدیت کارها باید پیگیری و اجرا شود.

رضایی با بیان اینکه هویت محله های همدان باعث تقویت روند اجرای طرح شورای اجتماعی محلات مورد نظر می شود اضافه کرد: شروع و اجرای درست طرح منجر به تقویت روند آن می شود و متعاقبا این امرنیز در تقویت شهرداری و کاهش فاصله بین مردم با مدیریت شهری هم بسیار تاثیر گذار است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز بر تقویت نواحی توسط مدیران مناطق تاکید کرد و گفت: تقویت نواحی رفع بسیار یا از مشکلات را به همراه دارد.

علی اکبر نظری  اضافه کرد:راه اندازی شورای اجتماعی محلات را از راهکارهای مناسب در رفع بسیاری از مشکلات امور شهری و افزایش مشارکت شهروندان موثر است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان نیز شورای اجتماعی محلات را بازوی کمکی برای مدیریت شهری دانست و گفت: اجرای موفق طرح منافع شهروندان را به دنبال دارد بر این اساس باید با قوت و مدیریت درستی اجرا شود.

سید احمد حسنی حلم افزود: ضعف در اجرای طرح قطعا صدمات زیادی را به دنبال دارد.

شهردار همدان هم در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه طرح شورای اجتماعی محلات باید با قدرت  و همت مدیران مناطق اجرایی شود گفت: این طرح مشارکت شهروندان با مدیریت شهری را تقویت خواهد کرد.

سید مصطفی رسولی اظهار کرد: اجرای موفق طرح نیازمند همکاری دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط است.

در ادامه معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان به تشریح جایگاه و ساختار و شیوه اجرای شورای اجتماعی محلات برای معاونتها و مدیران مناطق شهرداری همدان پرداخت.