ثبت 46 هزار تماس مزاحم در آتش‌نشانی همدان

b_150_150_16777215_00_images_bayanati10.jpgرییس سازمان آتش نشانے و خدمات ایمنے همدان گفت: آتش نشانان همدان از آغاز سال جارے تا پایان تیرماه یڪهزار و 595 عملیات اطفاء حریق، امداد ونجات و احتیاط حریق و حوادث انجام دادند.

به گزارش "همدان نیوز" و به نقل از روابط عمومے سازمان آتش نشانے و خدمات ایمنے همدان محمدرضا بیاناتے با اعلام این مطلب گفت:از آغاز سال تا پایان تیرماه 98 تعداد58309  تماس با سامانه 125 همدان برقرار شده است ڪه از این تعداد 1555  مورد منجر به عملیات شده، 4155 مورد جهت دریافت راهنمایے و مشاوره، 5707 تماس اشتباه،10 مورد اعلام حریق ڪذب و متاسفانه 46842 مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وے افزود:از 1595 عملیات انجام شده در 4 ماهه اول سال 866 عملیات اطفاء حریق، 689 عملیات امداد و نجات و 40 عملیات مربوط به احتیاط حریق و حوادث بوده است.

بیاناتے اظهار ڪرد : پوشش گیاهان خودرو با490 مورد،  اماڪن مسڪونے با86 مورد،  وسایل نقلیه با 78مورد،باغات و فضاے سبز با 49مورد ، و مراڪز تجارے با33 مورد بیشترین ڪاربرے عملیات هاے اطفاء حریق را شامل گردیده است.

وے با اشاره به اینڪه 851  عملیات اطفاء حریق در محدوده خدماتے شهر همدان و 15 عملیات خارج از آن انجام شده است افزود: علت بروز435  مورد از حادثه هاے آتش سوزے عمدے، 419 مورد غیر عمدے و 11 مورد نیازمند ڪارشناسے است.

ریےس سازمان آتش نشانے و خدمات ایمنے همدان با اشاره به انجام 689 عملیات امداد و نجات در 4ماهه گذشته گفت: نجات حیوانات با 124 مورد ، مهار حیوانات با 120 مورد، نجات افراد محبوس شده در آسانسور با 110 مورد، نجات افراد محبوس شده دراماڪن مختلف با 98مورد، رفع آبگرفتگے در سیلابها با 98 مورد و رهاسازے و امداد و نجات در حوادث رانندگے با 31 مورد بیشترین نوع عملیات هاے انجام شده را در برگرفته است.

وے با اشاره به اینڪه 683 مورد از عملیات هاے امداد و نجات در محدوده خدماتے شهر همدان و6 مورد خارج از آن بوده است گفت: بیشترین ڪاربرے این عملیات ها اماڪن مسڪونے با 412 مورد، وسایل نقلیه با85 مورد و مراڪز تجارے با 27 مورد بوده است.

محمدرضا بیاناتے با اشاره به اینڪه 17 نفر ازجمله یک آتش نشان 2در حوادث آتش سوزے و 46 نفر در عملیات هاے امداد و نجات مصدوم و 9 نفر فوت شده اند تصریح ڪرد: آتش نشانان طے 4 ماه 482 نفر را در  عملیات هاے امداد و نجات و 55 نفر را در حوادث  آتش سوزے نجات داده اند.

 وے با اشاره به آموزش شهروندان توسط ڪارشناسان مرڪز آموزش سازمان آتش نشانے و خدمات ایمنے همدان در 4 ماهه نخست سال جارے خاطرنشان ڪرد:  گروه هاے هدف اموزشها مهدهاے ڪودک، مدارس ابتدایے، راهنمایے، دبیرستان و دانشگاه، ڪارڪنان ادارات و شرڪت ها و مردم عادے هستند.

ریےس سازمان آتش نشانے و خدمات ایمنے همدان  با بیان اینڪه  در ادامه پایش سطح ایمنے اماڪن مختلف، از آغاز سال  98 تا پایان تیر ماه 131 مورد پایش از اماڪن ادارے ،تجارے، آموزشے، درمانے و.... انجام شده است ، تاڪید ڪرد: طے این مدت 726 دستورالعمل و طرح ایمنے و 348 تاییدیه طرح ایمنے براے ساختمانها صادر شده است.