تقویت منابع طبیعی استان همدان برای استفاده صحیح از آب

استاندار همدان با بیان اینکه کشت‌گلخانه‌ای به عنوان یکی از شیوه‌های نوین کشاورزی می‌تواند بهره‌وری آب و خاک را افزایش دهد‌ گفت: کشت گلخانه‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان و کار آموختگان کشاورزی موثر است.

به گزارش "همدان‌نیوز"، علیرضا قاسمی فرزاد در  دیدار با رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت‌ها برای تقویت و حفظ منابع طبیعی استفاده شود.
وی با بیان اینکه لازم است کشت گلخانه‌ای و تغییر الگوی کشت ترویج و گسترش یابد افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی اخیر، استان همدان با تنش آبی رو‌به‌رو شده و نیاز به توجه دارد.
استاندار همدان با این توضیح که از برنامه‌ها و طرح‌هایی که مراتع و پوشش گیاهی استان را تقویت و تثبیت کند حمایت می‌کنیم مطرح کرد: پوشش‌های گیاهی و گیاهان دارویی گوناگون از ظرفیت‌های منحصر به‌فرد استان همدان است. 
وی با بیان اینکه  با حفظ و احیای عرصه‌‌های طبیعی می‌توان از این بستر در راستای رونق اقتصادی استان استفاده کرد عنوان کرد: تقویت منابع طبیعی، مراتع و پوشش‌گیاهی استان و تدوین برنامه‌های مختلف در راستای استفاده بهینه از آب و خاک یک امر ضروری است.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه کشت‌گلخانه‌ای به عنوان یکی از شیوه‌های نوین کشاورزی می‌تواند بهره‌وری آب و خاک را افزایش دهد‌ گفت: کشت گلخانه‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان و کار آموختگان کشاورزی موثر است. 
استاندار همدان ادامه داد:  از سیاست‌های ما، کاهش میزان مصرف و استفاده از سفره‌های آبی زیرزمینی است.