سرشماری تابستانه پستانداران استان همدان آغاز شد

b_150_150_16777215_00_images_pestandaran485.jpgمعاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان خبر داد: سرشماری تابستانه پستانداران استان همدان در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان آغاز شده است و تا دو هفته آینده ادامه دارد.

به گزارش "همدان نیوز" و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، سید عادل عربی با بیان این خبر افزود:  سرشماری به صورت مشاهده مستقیم و حذف مشاهدات تکراری صورت می گیرد.

عربی ادامه داد: انتظار داریم جمعیت پستانداران مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

وی گفت: هدف از سرشماری، تجزیه و تحلیل اثر مدیریت اعمال شده سال قبل بر جمعیت پستانداران و ارزیابی مخاطرات احتمالی محیط زیستی از جمله بیماری ها، خشکسالی، شکار و ... بر تنوع زیستی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست است که دوبار در سال انجام می شود.

وی اظهار کرد: سرشماری تابستانه با هدف براورد جمعیت گونه های تازه متولد شده و سرشماری تابستانه به لحاظ براورد جمعیت تثبیت شده پستانداران شاخص منطقه انجام می شود.

گفتنی است در استان همدان 40 گونه پستاندار شناسایی شده است.