آسیب مهدکودک‌های غیرمجاز به سیستم آموزشی/ همدان 300 مهد دارد

b_150_150_16777215_00_images_hamidreza_alvand.jpgمدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: بر اساس قوانین موجود سازمان بهزیستی تنها مرجع صادرکننده مجوز فعالیت برای مهدهای کودک است و تمامی دستگاهها و موسسات برای فعالیت در این زمینه می بایست پروانه فعالیت خود را از سازمان بهزیستی دریافت کنند.

به گزارش "همدان نیوز"، حمیدرضا الوند اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته متون آموزشی پرورشی یکسان و بر اساس پنج محور رشدی کودکان تهیه و در اختیار تمامی مهدها قرار داده شده است ضمن اینکه در این متون محتوای دینی نیز در نظر گرفته شده و همین موضوع نیز منجر به تقدیر ستاد اقامه نماز کشور از سازمان بهزیستی برای تهیه این متون شده است.

الوند خاطرنشان کرد: بیش از 18 هزار مهد کودک با 60 هزار نفر پرسنل در سراسر کشور تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می کنند که در استان همدان بیش از 300 مهد کودک فعال هستند.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: مطابق ضوابط سازمان بهزیستی تمامی مهدهای کودک می بایست ضمن طی مراحل اخذ مجوز، از نظر فضای فیزیکی، نیروی انسانی، تجهیزات و برنامه آموزشی استانداردهای لازم را رعایت کنند.

الوند اضافه کرد: یکی از اقدامات سازمان بهزیستی نظارت مستمر از قبل از راه اندازی مهدهای کودک است بگونه ای که حتی برای تعیین شهریه ماهانه با ستاد تنظیم بازار هماهنگی های لازم بعمل می آید تا شهریه مطابق ضوابط دریافت شود.

وی فعالیت مهدهای کودک غیرمجاز تحت عناوین مختلف را مخاطره ای برای اذهان عمومی و آسیب زننده به سیستم آموزشی و پرورشی قلمداد کرد و  افزود: می بایست با هم فکری و هم اندیشی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت سامانهدی اینگونه مهدها اقدام کرد.

مدیرکل بهزیستی استان در این جلسه همچنین خواستار تسریع در روند صدور دستورات قضایی برای تسهیل در شرایط فرزندخواندگی شد و گفت: واگذاری فرزندان به خانواده های جایگزین بصورت امین موقت و دائیم از جمله مواردی است که با دقت نظر خاص انجام می شود و انتظار داریم دستگاه قضایی نیز در این روند به بهزیستی کمک های لازم را ارائه نماید.

دادستان استان نیز ضمن استقبال از طرح موضوع ساماندهی مهدهای غیرمجاز از آمادگی دستگاه قضایی برای شروع این اقدام خبر داد و گفت: دستگاه قضایی با برنامه عملیاتی و نیز شناسایی مهدهای غیرمجاز آمادگی دارد تا در چارچوب ضوابط و با همکاری نیروی انتظامی ساماندهی مهدهای کودک غیرمجاز را در دستور کار قرار دهد.