جذب نیروهای جدید در کادر درمان همدان

b_150_150_16777215_00_images_PARASTAR.jpgمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از جذب نیروهای جدید در کادر درمان همدان خبر داد.

به گزارش "همدان نیوز"، دکترابراهیم جلیلی از استخدام نیروهای جدید در کادر درمان استان خبر داد و اظهار کرد:‌ سال گذشته آزمون جذب نیروی کادر درمان استان برگزار شد و در حال حاضر در مرحله گزینش این نیروها هستیم.

وی با بیان اینکه عمده‌ترین جذب نیروها در شهرستان تویسرکان و بهار است گفت: در برخی از شهرستان‌ها نیز به صورت مورد جذب خواهیم داشت.

معاون درمان دانشگاه با اشاره اینکه در حال حاضردر  مرحله نهایی جذب این نیروها هستیم و تا دو ماه آینده احتمالا وضعیت مشخص شود که نیروها وارد بیمارستانها شوند افزود: تقریبا ۱۰۰ نفر برای شهرستان تویسرکان و ۳۰ نفر برای شهرستان بهار جذب خواهد شد.

وی بیان کرد: در بین استخدامی‌ها نیروهای پزشک، پرستار، آزمایشگاه و ... وجود دارد.