ووشوکاران همدانی اعزامی به انتخابی تیم ملی مشخص شدند

ووشوکاران برتر استان همدان در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان اعزامی به انتخابی تیم ملی با برگزاری یک دوره مسابقه به میزبانی شهر همدان مشخص شدند.

به گزارش "همدان‌نیوز"، مسابقات انتخابی ووشو استان در رده سنی نوجوانان و جوانان برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی با شرکت بیش از یکصد ووشوکار به میزبانی همدان برگزار شد.
در رده سنی نوجوانان در وزن (۴۲-) کیلوگرم عرشیا کیانی از نهاوند، در وزن (۴۵-) کیلوگرم مبین روستایی از ملایر، در وزن (۴۸-) کیلوگرم سامین سرمدی از اسدآباد، در وزن (۵۲-) کیلوگرم بنیامین محمود نژاد از ملایر، در وزن (۵۶-) کیلوگرم و امیر حسین ظفری از نهاوند حائز رتبه‌های برتر شدند.
همچنین در رده سنی جوانان و در وزن (۴۸-) کیلوگرم علیرضا مهدیانی از نهاوند، در وزن (۵۲-) کیلوگرم امیر عباس نوایی از نهاوند، در وزن (۵۶-) کیلوگرم رضا ظفری از نهاوند، در وزن (۶۰-) کیلوگرم مهدی ترکاشوند از ملایر، در وزن (۶۵-) کیلوگرم سبحان شهبازی از ملایر، در وزن (۷۰-) کیلوگرم رحمان ترکاشوند از ملایر، در وزن (۷۵-) امیر مهدی چاردولی از ملایر، در وزن (۸۰-) کیلوگرم محمد صالح صوفی از بهار به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
مسابقات ووشو انتخابی تیم ملی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان از شانزدهم تیرماه در تهران آغاز می‌شود.