Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی یادداشت پاسخ به ۱۰ سوال در مورد حجاب اجباری

پاسخ به ۱۰ سوال در مورد حجاب اجباری

بدحجابی در ایران ناشی از بی دینی نیست، ناشی از سبک زندگی غربی است. نشانه‌اش نیز حیا و عفت زنان ماست و نه ظاهرشان. پس از روی ظاهر نگوئید مردم حجاب نمی‌خواهند.

یکم: ما حجاب اجباری نداریم، حجاب الزامی داریم. تفاوتش چیست؟ برای احکام فردی اجبار نداریم، الزام برای احکام اجتماعی است. مثل تفاوت حکم مستی در خلوت و جلوت، در خانه با خیابان. انشالله روشن است.
  
دوم: الزام حجاب برای با حجاب کردن بی‌حجاب‌ها نیست، بلکه برای صیانت از دموکراسی و دفاع از حق اکثریت است که اسلام را می‌خواهند. پس مدام ژست نگیرید که مگر چند درصد با اجبار حجاب، با حجاب شدند.

سوم: یک جامعه در انتخاب دین آزادست، اما در انتخاب از دین آزاد نیست. مردم ما اکثریت اسلام را می‌خواهند و حجاب جزئی از اسلام است. پس تکلیف رفراندوم هم روشن است. رفراندوم برای انتخاب اصل دین است نه جزئیاتش.

چهارم: این که الزام حجاب در صدر اسلام بوده یا نه، سوال غلطی است. با فرض این که نبوده است باز هم مهم نیست. الزام اجتماعی حجاب از احکام تعزیری است که متناسب با زمان و مکان و شرایط اتخاذ می‌شود. مثل بسیاری دیگر از قوانین که زمان پیامبر نبوده و امروز هست و شرعی است.

پنجم: بدحجابی در ایران ناشی از بی دینی نیست، ناشی از سبک زندگی غربی است. نشانه‌اش نیز حیا و عفت زنان ماست و نه ظاهرشان. پس از روی ظاهر نگویید مردم حجاب نمی‌خواهند؛ این بند بسیار مهم است.

ششم: متولی حجاب در ایران تنها گشت ارشاد نیست؛ 26 نهاد متولی حجاب‌اند که متاسفانه در خواب عمیق‌اند و به کسی هم پاسخگو نیستند. کاش عدلیه به عنوان حقوق عامه به کم کاری این 26 نهاد هم ورود کند.

هفتم: حجاب ملاک دینداری نیست؛ یک نشانه است در کنار دیگر نشانه‌ها، چه بسا زنان بدحجابی که دیندارترند و بالعکس! خیلی‌ها این خطای اجتماعی را ندارند و صدها خطای فردی و اجتماعی دیگر دارند.

هشتم: حجاب تنها چادر نیست. با این حال چادر طی سال‌های اخیر فراتر از حجاب رفته است و به یک هویت فرهنگی، سیاسی و حتا مبارزاتی ارتقا یافته است.

نهم: چهارشنبه سفید و موارد شبیه آن، پروژه فرهنگی علیه حجاب نیست؛ پروژه امنیتی علیه نظام است. لذا برخورد امنیتی می‌خواهد نه فرهنگی.

دهم: مردها با دیدن زن بی‌حجاب الزاما به وسوسه گناه نمی‌افتند، بلکه دیدن زن بی‌حجاب خودش فی نفسه بدون ریبه و لذت، معصیت است. لذا بی‌حجابی تعرض به حقوق دیگران است. انشالله روشن است.
یادداشت: محسن مهدیان/ فارس

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن