Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی گزارش تصویری برگزاری باشکوه نماز عید فطر

برگزاری باشکوه نماز عید فطر

fetr96 13.jpg

گزارش تصویری اختصاصی"همدان نیوز"از حضورپر شور مردم در نماز عیدفطر در همدان

fetr96 1.jpgfetr96 2.jpgfetr96 3.jpgfetr96 4.jpgfetr96 5.jpgfetr96 6.jpgfetr96 7.jpgfetr96 9.jpgfetr96 8.jpgfetr96 10.jpgfetr96 11.jpgfetr96 13.jpgfetr96 14.jpgfetr96 12.jpgfetr96 15.jpgfetr96 16.jpgfetr96 17.jpgfetr96 18.jpgfetr96 19.jpgfetr96 29.jpgfetr96 30.jpgfetr96 31.jpgfetr96 20.jpgfetr96 21.jpgfetr96 22.jpgfetr96 24.jpgfetr96 23.jpgfetr96 25.jpgfetr96 26.jpgfetr96 28.jpgfetr96 27.jpgfetr96 34.jpgfetr96 32.jpgfetr96 33.jpgfetr96 35.jpgfetr96 36.jpg