سوءاستفاده مسئولان اسدآباد از واکسن؛ واقعیت یا شایعه؟

b_150_150_16777215_00_images_Vaksan739.jpg

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با اشاره به برخی شایعات پراکنده در فضای مجازی مبنی بر سوءاستفاده مسئولان این شهرستان از واکسن کادردرمان گفت: تعداد مراحل واکسن های وارد شده به شهرستان دقیقا مشخص بوده و دیاله و شماره ملی و اسم افراد و مشخصات آنها در سامانه ثبت شده و امکان جابه جایی و تزریق آن به افراد دیگر وجود ندارد.

به گزارش "همدان‌نیوز"، دکتر ایرج صالحی اظهار کرد: در رابطه با تعداد مراحل واکسن وارد شده به شهرستان و تزریق این واکسن ها هیچ چیز مبهمی وجود نداشته و امکان جابه جایی واکسن ها برای تزریق به دیگران ممکن نیست. 
وی از ورود مرحله چهارم واکسن کرونا به این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در مرحله اول تا سوم تعداد دز های وارد به شهرستان چندان چشمگیر نبود به طوریکه در مرحله اول به دانشکده علوم پزشکی شهرستان تنها ۱۰ دز اختصاص یافت اما در مرحله چهارم بیش از ۸۰۰ دز واکسن به این دانشکده اختصاص یافته که با این میزان واکسیناسیون جامعه هدف پرسنل بهداشت، درمان و پزشکان دانشکده علوم پزشکی شهرستان و نیز جانبازان کامل خواهد شد و با اضافه دز مرحله چهارم ابتدای امر بیماران خاص و سالمندان واکسینه می شوند.
صالحی شرایط کنونی شهرستان را قرمز اعلام کرد و یادآور شد: همچنان مراجعه بیماران سرپایی در شهرستان رو به افزایش بوده و هم اکنون ۵۸ تخت بخش کرونا بیمارستان اشغال است.
وی با بیان اینکه سه سناریو برای تخت های بیمارستانی شهرستان پیش بینی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان اسدآباد از سه سناریو A_B_C در مرحله A قرار دارد و ضریب تخت های بیمارستانی پیش بینی شده برای مرحله A ۹۰ تخت بوده که به صورت ۱۰۰ درصدی اشغال نشده است.
صالحی تخت های بیمارستانی در سناریو B را ۳۰ تخت و در سناریو C تعداد ۳۰۰ تخت برشمرد و خاطرنشان کرد: در سناریو C برای این تعداد تخت بیمارستانی سه نقاهتگاه شامل خوابگاه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، خوابگاه پیام نور و خوابگاه دانشکده فنی حرفه ای درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مشکل تخت بیمارستانی و دارو در شهرستان وجود ندارد و بیماریابی ها و غربالگری ها با طرح سردار شهید سلیمانی به نحو احسن در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با توجه  به شیوع پیک چهارم کرونا و سیر صعودی بیماری از مردم شهرستان درخواست داریم در استمرار و تداوم رعایت فاصله گذاری و توجه به محدودیت ها و استفاده از ماسک مشارکت همگانی را چون گذشته داشته باشند و از هر گونه تجمعات و دورهمی ها و برگزاری مراسم ها بپرهیزند.