Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی یادداشت 13 آمار جدید از وضعیت بازار کار

1.5میلیون نفر دیگر هم تصمیم گرفتند کار نکنند!
13 آمار جدید از وضعیت بازار کار

b_150_150_16777215_00_images_news_kenarkhabar_shogle.jpgتصمیم به کار ندارند ولی 306 هزارنفر نیز از آمار بیکاری مطلق کم شد؛ همچنین تعداد زنان در سن کار از تعداد مردان بالاتر رفت اما از فعالیت اقتصادی آنها کاسته شد. بررسی وضعیت جمعیت فعال در سن کار کشور طی یکسال گذشته از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید (تابستان 92 تا تابستان 93) نشان می دهد که در فاصله یکساله اخیر بر تعداد جمعیت در سن کار کشور 551 هزار و 129 نفر افزوده شده است.

به گزارش "همدان نیوز"، با وجود اینکه دولت معتقد است طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر به زیر 10 درصد رسیده، اما تعداد جمعیت در سن کار کشور از 63 میلیون و 311 هزار و 682 نفر در تابستان سال 92 به 63 میلیون و 862 هزار و 811 نفر افزایش یافته است.

این مسئله به تنهایی نشان دهنده وجود توان بالقوه فعالیت اقتصادی درصد بالایی از جمعیت کشور دستکم تا سال های آینده است و این فرصتی است که کشور باید از طریق رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در راستای توسعه کشور بهره مند شود؛ در غیر اینصورت امکان دستیابی به ظرفیت نیروی انسانی جامعه کاهش و یا از بین خواهد رفت.

با وجود افزایش جمعیت در سن کار کشور، اما تعداد جمعیت غیرفعال کشور (گروه هایی که نه شاغل هستند و نه بیکار)، از 38 میلیون و 556 هزار و 814 نفر در تابستان سال 92 به 40 میلیون و 105 هزار و 845 نفر در تابستان امسال افزایش یافته است.

بنابراین در فاصله زمانی یکساله فعالیت دولت تدبیر و امید، بر جمعیت غیرفعال کشور که تقریبا تاثیری در جریان توسعه، تولید و اقتصاد کشور ندارند یک میلیون و 549 هزار و 31 نفر افزوده شده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق کشور در تابستان سال 92 به میزان 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به 2 میلیون و 257 هزار و 194 نفر کاهش یافته است. این آمار نشان دهنده کاهش 306 هزار و 430 نفری تعداد بیکاران در فاصله یکسال است.

هرچند طی هفته های اخیر تحلیل ها و انتقادات فراوانی بر آمارهای اشتغال زایی دولت شده است، اما نمی توان گفت که در طول دوره فعالیت دولت تدبیر و امید هیچ اشتغال جدیدی ایجاد نشده باشد. در عین حال، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال کشور، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و تغییر نیافتن وضعیت اغلب بنگاه های کشور بر شبهات در این بخش می افزاید.

در بررسی وضعیت جمعیت در سن کار مردان طی دو تابستان 92 و 93 به این نتیجه می رسیم که تعداد مردان در سن کار کشور از 31 میلیون و 610 هزار و 338 نفر تابستان 92 به 31 میلیون و 909 هزار و 347 نفر در تابستان امسال افزایش یافته است.

بنابراین در شرایط فعلی، کشور با ورود 299 هزارنفر دیگر که به سن کار رسیده اند مواجه است. این موضوع نشان دهنده احتمال افزایش فشار به بازار کار کشور از سوی متقاضیان جدید کار خواهد بود؛ هرچند جمعیت جویندگان شغل کشور بسیار پایین تر از تعداد افراد در سن کار است.

در تابستان 92 تعداد جمعیت مردان فعال اقتصادی کشور 20 میلیون و 451 هزار و 889 نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به 20 میلیون و 7 هزار و 347 نفر کاهش یافته است.

این مسئله نشان دهنده کاهش 444 هزار و 728 نفری جمعیت فعال مردان کشور است که نشانه های خوبی از بهبود فعالیت های اقتصادی، تولیدی و توسعه ای و به صورت کلی تلاش جمعیت کشور برای حضور در جریان رشد کشور نیست.

اینکه چرا با وجود افزایش 299 هزارنفری جمعیت مردان در سن کار کشور، 444 هزارنفر تصمیم به عدم انجام هرگونه فعالیتی در اقتصاد گرفته اند؛ سوالی است که بی پاسخ مانده است.

بررسی جمعیت غیرفعال مردان در فاصله دو تابستان مورد بررسی نیز نشان می دهد که تعداد مردان غیرفعال اقتصادی در تابستان 92 به میزان 11 میلیون و 158 هزار و 449 نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به 11 میلیون و 902 هزار و 186 نفر افزایش یافته است. البته تعداد مردان غیرفعال در بهار امسال 12 میلیون نفر بود.

میزان بیکاری مطلق مردان در تابستان سال 92 به میزان یک میلیون و 657 هزار و 199 نفر اعلام شده بود که این تعداد در تابستان امسال به یک میلیون و 580 هزار و 953 نفر کاهش یافته است.

در بخش مربوط به زنان نیز در تابستان 92 تعداد 31 میلیون و 639 هزار و 544 نفر در سن کار بودند که این آمار در تابستان امسال به 32 میلیون و 49 هزار و 615 نفر افزایش یافته که نشان دهنده تمایل بیشتر زنان برای مشارکت در فعالیت های کشور است.

به صورت کلی بر تعداد مردان در سن کار کشور در فاصله یکساله مورد بررسی 299 هزار نفر افزوده شده اما در بخش زنان این افزایش به میزان 410 هزارنفر بود. نکته حائز اهمیت دیگر، پیشی گرفتن آمار زنان در سن کار کشور نسبت به مردان است که این موضوع لزوم توجه بیشتر دولت ها برای استفاده از توانمندی زنان در عرصه های مختلف را مورد تاکید قرار می دهد.

4 میلیون و 302 هزار و 978 نفر از زنان در تابستان سال 92 در گروه جمعیت فعال قرار داشتند که این تعداد در تابستان امسال به 3 میلیون و 749 هزار و 805 نفر کاهش یافته است. بنابراین در کنار افزایش 444 هزارنفری تعداد مردانی که از نظر اقتصادی طی یکسال غیرفعال شده اند، 553 هزار زن نیز وجود دارد.

جمعیت غیرفعال زنان از 27 میلیون و 336 هزار و 566 نفر در تابستان 92 به 28 میلیون و 299 هزار و 810 نفر در تابستان امسال افزایش یافته است. در تابستان 92 تعداد بیکاران مطلق در بخش زنان 906 هزار و 424 نفر اعلام شده بود که این تعداد در تابستان امسال به 676 هزار و 241 نفر کاهش یافته است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن